Sitemap
 

Har du forslag eller ideer til emner, så send os en mail på

redaktion@jobcard.dk

Eller har du lyst til selv at skrive et indlæg og dele dine erfaringer med jobsøgning med andre, så send os en mail på

redaktion@jobcard.dk

Send denne side til en ven

Min E-mail:
Mit navn
Modtagers E-mail
Besked 


Typer af tests

Af: Gitte Schramm

Der findes mange forskellige typer af tests. Og det kan være lidt svært at finde ud af, hvad den enkelte test har til formål at teste.

Personlighedstests

Personlighedstests eller personlighedsanalyser, som de ofte benævnes, forsøger at afdække en ansøgers personlighedstræk og er ikke en decideret test, da det ikke er muligt at svare rigtigt og forkert.

Testen er én af de mest anvendte og består af mellem 25 til 100 spørgsmål.

Personlighedsanalyser er komplekse, og mange af spørgsmålene går igen. På den måde bliver ansøgerens usikkerhed eller eventuelt uærlighed ”afsløret”.

Selv om de fleste personlighedsanalyser giver mulighed for at give et fyldigt billede af hele din personlighed, er det ofte kun et bestemt antal personlighedstræk, som testen forsøger at uddrage.

Én af de mest kendte personlighedsanalyser er The Big Five personlighedsmodellen. I analysen får du spørgsmål om, hvordan du håndterer forskellige situationer, og hvordan du reagerer i forhold til andre mennesker. Resultatet af testen giver mulighed for at udlede nogle personlighedstræk, der karakteriserer din person.

Motivationstests

Nogle virksomheder ønsker at teste kandidatens arbejdsmæssige motivation inden ansættelsen. Derfor benytter de en motivationstest.

Mange virksomheder benytter The Two Factor Motivation Questionnaire. Her stilles spørgsmål om, hvilke aktiviteter du holder af at udføre og hvilken type job, der appellerer til dig. Svarene føres ind i en motivationsgraf, der indikerer, om du fx er: litterær, kreativ, social, praktisk eller administrativ.

Hvis du scorer højt på den sociale motivationsfaktor, vil et job som læge, psykolog, sygeplejerske eller jordemoder være noget for dig.

Færdighedstests

En færdighedstest afdækker din evne til at udføre en bestemt arbejdsopgave. Testen er udbredt og bliver tit kombineret med en intelligenstest. Normalt indgår regne- og matematik opgaver, staveopgaver mm. i en færdighedstest, og den tager ca. 15 - 45 min.

Assessmenttests

En assessmenttest minder lidt om en færdighedstest; den er blot meget mere omfattende. Her skal du nemlig løse en case, som er lig de arbejdsopgaver, den søgte stilling indebærer. Testen kan vare flere dage, og opgaveløsningen sker gerne hjemme. Din opgaveløsning indgår herefter ved jobsamtalen, hvor dine prioriteringer og måden at løse opgaven på bliver diskuteret.

Testen bliver typisk brugt, når man skal besætte en topstilling.

Intelligenstests

En IQ-test måler dine samlede evner til at udføre en specifik aktivitet og din intelligens.

Testen består af et antal delprøver, hvor ansøgerens evne til at se den logiske sammenhæng mellem figurer, talrækker mm. bliver afdækket. Resultatet lægges sammen til et gennemsnitlig resultat – din IQ-kvotient. Testen varer oftest imellem 10 - 45 min.

Det er ikke mere så almindeligt at anvende IQ-tests til udvælgelse af jobkandidater. De egner sig ikke så godt til at forudsige, hvor gode en persons præstationer vil være i forhold til et bestemt job. IQ kan dog være vigtigt, når man skal sætte sig ind i et nyt job.

Profiltests

Når virksomheder laver en profiltest, er der tale om en kombination af flere testtyper. Det kan fx være en personlighedstest, færdighedstest og intelligenstest. Testens mål er at opstille en komplet profil.

Ofte vil du opleve at blive udsat for en kombination, da det giver virksomheden mulighed for at få et bredt billede af dig og dine kompetencer.

Ønsker du at læse mere om tests

Copyright JobCard - Kopiering kun efter skriftlig aftale


Hvad mener du:

Navn:
Email:
Overskrift:
Kommentar: