Sitemap


Dine overbevisninger

Mange oplever, at de ikke rigtigt kommer nogen vegne med deres ubevidste sind. Selvom de arbejder målrettet med at definere deres mål, gør alt det rigtige og er top motiverede og engagerede, har de en følelse af at løbe i cirkler uden at komme nogen vegne.

Når det sker, er det tid til at vende blikket indad. At parkere mål og drømme midlertidigt for at finde ud af, hvad det er i det ubevidste sind, som blokerer og hæmmer livsudfoldelsen. Det er med andre ord på tide at få taget det endelig opgør og få sat dig selv fri.

I det ubeviste sind – den limbiske hjerne – er der et filter, der kaldes for perceptionen, og som har til opgave at sortere den information, vi modtager via vores sanser.

Hjernen kan simpelthen ikke håndtere mængden af information, der er til rådighed, og er derfor tvunget til løbende at sortere i informationerne. Det er ikke bare særdeles praktisk, da vi eller ville blive oversvømmet med unødig information, men er en regulær forudsætning for at overleve i en kompleks verden.

Det ubevidste filter

Det indre filter sorterer al den information, vi modtager. Selvom vi tror, at vi oplever hele virkeligheden, er det i realiteten kun den del, som filtret har ladet slippe igennem.

Det indre filter består bl.a. af en række overbevisninger, der har rod i tidligere erfaringer om verden, mennesker, hvordan man opfatter sig selv osv.

Det er dermed filtret, der bestemmer, hvilke informationer vi fokuserer på - og hvilken betydning vi tilkender disse informationer

The map is not the territory

Nogle har f.eks. et filter, hvor ”verden er ond”. Det betyder, at de oplever verden ”som ond” , da det gode og smukke ubevidst bliver sorteret fra. Andre har et meget optimistisk ”livet er fantastisk” filter og ser derfor ikke hverken sure miner eller de daglige tragiske hændelser, der måtte omgive dem.

Vi oplever altså ikke verdenen, som den er, men som en valgt model, fordi vores indre kort ikke er identisk med den ydre verden. The map is not the territory.

Men da filtret ligger i vores underbevidsthed, er vi ikke er bevidste om, hvordan virkeligheden ser ud og er derfor også uvidende om, hvordan den modtagne information fordrejes og forvrænges af filtret. Og for at gøre ondt værre opfatter vi de filtrerede informationer som den skinbarlige objektive sandhed.