Sitemap


Dit ubevidste sind
Efter at have konstateret at 80-90 % af hjerneaktiviteten foregår på det ubevidste niveau, vil vi nu se nærmere på, hvad der sker i det ubevidste sind, og hvad det betyder, at hjernen fungerer på det ubevidste niveau. Hvad laver den egentlig?

Autopilot

I det ubevidste sind fungerer alt automatik, det vil sige det ubevidste sind kører på autopilot.

Når ”programmerne” først er installeret, aktiveres de helt automatisk, når den samme situation gentager sig. Det betyder, at når vi f.eks. udtrykker glæde, tilfredshed eller vrede, sker det ubevidst som en umiddelbar automatisk reaktion/handling.

Instinktive handlinger

Men det ubevidste sørger også for en lang række instinktive handlinger, som ellers ville kræve megen opmærksomhed. Det er således det ubevidste sind, der søger for, at vi uden at tænke over det trækker vejret og registrerer, når vi er tørstige, sultne eller trætte.

Perceptionen

Det ubevidste er udstyret med et filter – der kaldes perception – og som konstant bearbejder og lagrer al den information, som strømmer gennem dine sanser, men som du ikke er bevidst om.

Mens du læser denne sætning, er du f.eks. ikke opmærksom på din krops vægt på stolen, ligesom du sikkert heller ikke er bevidst om dit åndedræt. Du er sikkert heller ikke bevidst om de genstande, du kan se i udkanten af dit synsfelt, ligesom du ikke er bevidst om bestemte lyde omkring dig. Alt dette bliver dit ubevidste sind ved med at bemærke og bearbejde, mens du bevidst tager dig af det, som du har valgt at fokusere på.

Lagering

Dit ubevidste sind holder også styr på fortid og fremtid, mens du ikke bevidst tænker på det. Det er f.eks. let at tænke tilbage på noget, du har gjort eller en, du var sammen med i går. Eller du kan tænke fremad på noget, du planlægger at gøre i morgen eller i næste uge. Når du ikke tænker på disse ting, er de lagret i dit ubevidste sind.

Legemlige processer

Dit ubevidste sind er også ansvarligt for legemlige processer, som du betragter som automatiske. Tænker du bevidst på dit åndedræt, kan du til en vis grad kontrollere det, men hvis du glemmer det i et øjeblik eller et helt år, vil du alligevel ubevidst forsætte med at ånde.

Andre processer som fordøjelse, hjerterytme, ja selv celledeling er styret af ubevidste processer, som vi ikke har direkte kontrol over.