Sitemap


Forhandling af løn

Du er nu tæt på at have dit nye job i hus, og det sidste som mangler, inden din jobsøgning er slut, er forhandling af løn samt en kontrakt.

Lønspørgsmålet hører naturligt med i vurderingen af, om jobbet er det rigtige – eller om du er den rigtige til jobbet.

Dette emne vil typisk blive bragt på banen i slutningen af jobsamtalen, hvor intervieweren forventer, at du kommer med dine ønsker.

Der findes naturligvis en række virksomheder med en helt fast lønskala, og så er der ikke meget spillerum eller plads til fleksibilitet.

Men det er dog nok mere typisk, at virksomheder ikke har en helt klart defineret lønskala, og her vil de oftest tage udgangspunkt i, hvad den tidligere medarbejder fik i løn, når et job skal genbesættes.

I praksis får virksomheden først et billede af "markedslønnen", når de har gennemført samtaler med en række kvalificerede ansøgere.

Når du under den første jobsamtale bliver spurgt om dit lønkrav, indgår dit svar altså i en vurdering af markedsniveauet.

Hvad svarer man til spørgsmålet?

Lønstatistikker giver en tommelfingerregel – men pas på!

  • Et "gennemsnit" er det et tal, der kan dække over en meget stor afstand fra top til bund


  • Lønnen er nogen steder inkl. pension mv., mens den andre steder fremstår som en ren månedsløn


  • Langt de fleste virksomheder forstår godt, at folk ønsker at stige i løn i forbindelse med et jobskifte. Derfor er der ikke noget galt i at tage udgangspunkt i, hvad du får i dag (eller i dit seneste job) og lægge "nogle procenter på".

    Hvis du i dit netværk har nogen, som arbejder i den pågældende virksomhed, er det en oplagt mulighed at spørge dem om det generelle lønniveau. Det kan give dig et godt fingerpeg.

    Når du selv skal fastsætte dit lønniveau, er det en god idé at formulere en ramme, der angiver:

  • Hvad du vil have som minimum – eller hvad du kan klare dig for


  • Hvad du realistisk mener, at du kan forvente – din nuværende løn + 5-10%


  • Hvad du drømmer om at få


Først, når du har defineret denne "ramme", er du i stand til at tage stilling til et løntilbud.

Det vil ofte indeholde både det kroner/øre-mæssige, en eventuel pensionsordning og nogle af de goder, eksempelvis frokostordning, motionscenter osv., som det er vanskeligt at værdisætte.

I langt de fleste jobannoncer står der ”løn efter kvalifikationer”.

Et godt udspil fra din side kunne være

"Jeg har i dag et lønniveau i området omkring XXX kr. om måneden. Jeg vil gerne høre, om det er et realistisk lønniveau i dette job?"