Sitemap


Guide til CV

Når du er afklaret omkring dine jobmål/-ønsker er næste step at skrive et godt CV.

Udarbejdelsen af dit CV er med til at give dig et klart overblik over din profil, og hvor du har dine unikke kompetencer.

Nedenstående afsnit har til formål at fungere som en guide til, hvordan du skriver et godt CV.

Dit CV

Du bør betragte dit CV som ”en personlig brochure”, der har til formål at sælge varen: Dig – og dine kvalifikationer og resultater.

Ved at anlægge et forretningsmæssigt syn på dét at skrive et CV, er det muligt at komme ud over den beskedenhed, der ellers let får de fleste til ubevidst at undersælge sig selv og deres kvalifikationer/kompetencer.

CV’et er dit personlige datablad, et udvidet visitkort, der kan spredes i netværket og danne basis for samtaler i potentielle jobsammenhænge.

CV’et vedlægges dine ansøgninger og kan anonymt lægges ind på relevante jobdatabaser.

Sådan skriver du et godt CV

Selvom det måske umiddelbart kan virke indlysende og logisk at udfylde et CV, er det en tidskrævende og vanskelig proces.

De fleste af os er så indforståede med vores job og fag, at det kan være svært at sætte ord på.

CV’et skal derfor udformes på en sådan måde, at selv en udenforstående person, som har helt andre referencerammer og forudsætninger, skal kunne læse det og få et fyldestgørende indtryk af dig og dine kvalifikationer.

Du kan eventuelt supplere dit CV med en kompetenceprofil, der har til formål at give læseren en sammenfattende, overordnet beskrivelse af dine hovedkompetencer.

Synes du det er svært at komme i gang med at skrive dit CV, så bør du overveje at få professionel hjælp fra start til slut.

Klik her for professionel hjælp til udarbejdelse af CV