Sitemap


Hvad drømmer - du om

Som børn er vi gode til at fantisere og drømme, men denne evne mistes ofte med alderen, for med årene stimuleres evnen til at tænke logisk og rationelt, og det sker netop på bekostning af fantasien og dens drømme.

Men drømme har en vigtig funktion: De fortæller om noget om, hvad vi inderst inde ønsker os af livet. Hvad vi gerne vil opnå? Ved at være bevidst om sine drømme skaber den enkelte en nyttig ledestjerne i livet.

Det kunne være et ordsprog at sige: ”Hvis du kan drømme det – kan du også gøre det”, for rent psykologisk er vore hjerner skruet sammen på en sådan måde, at vore drømme er på samme niveau som vore evner.

Men kun at drømme er ikke konstruktivt. For at få succes er det nødvendigt, at drømmene bliver ført ud i livet. Som coach spørger jeg ofte: ”Hvis du i dit professionelle liv ikke følte dig begrænset af hverdagens normer, men frit kunne vælge helt efter forgodtbefindende, hvordan ville din verden så se ud”.

En del opfatter det som et lidt provokerende og farligt spørgsmål – og det er da også meningen fra min side – men for det meste får jeg ikke noget svar, eller et ”det har jeg aldrig rigtigt tænkt over..” Okay, men så prøv .... NU!

Sæt ord på dine drømme

Som voksne bør vi tillade os selv at drømme og lade være med at betragte det som et lidt odiøst tidsspilde, for ofte kan netop drømmene være med til at guide os i den rigtige udviklingsretning.

Jeg vil vove den påstand, at den, der kan finde og rendyrke sin inderste drøm, automatisk vil være i stand til at overvinde enhver hindring, der måtte være på vejen til drømmens opfyldelse, for drømme er en stærk drivkraft, der åbner op for de indre ressourcer.

Prøv i løbet af 5-10 minutter at skrive alt det ned, som du drømmer om rent professionelt. Her gælder det om virkelig at slippe hestene fri og undlade at lytte til den indre jante, der hvisker, at det ikke kan lade sig gøre, fordi …

Sæt dig ud over dette og prøv i stedet at tænke stort og ubegrænset. Leg med fantasien og prøv at forestille dig selv i forskellige roller... og skriv løs.