Sitemap


Hvad er succes for dig

”At være en succes” er en meget brugt frase, som der gennem tiden er skrevet mange bøger om. Og inderst inde drømmer vi vel alle om at være en succes, for hvem vil stræbe efter alternativet: at være en fiasko. Men selvom succes´en er et mål for mange, er det en mærkelig umålbar størrelse, der varierer fra person til person.

Der findes der ikke nogen entydig definition på succes, og derfor er det op til den enkelte at vurdere og beslutte sin opfattelse af succes.

Spørgsmål, du bør stille dig selv

Under denne proces kan du have glæde af at stille dig selv nærgående spørgsmål såsom:

  • Lever jeg det liv, som jeg gerne vil?
  • Har jeg det job, jeg ønsker mig?
  • Byder jobbet på nok udfordringer?
  • Får jeg en fair løn?
  • Trives jeg med mine kollegaer?


Det er vigtigt, at du er hudløs ærlig over for dig selv, når du besvarer spørgsmålene, så drop alle dårlige undskyldninger og forklaringer.

Hvis du vil ændre din situation, er det nødvendigt, du erkender, at du selv har ansvaret for den og dernæst gøre noget aktivt ved det, der skal ændres.

Men overordnet er det selvfølgelig nødvendigt, at du er bevidst om, hvad det er, du ønsker dig af livet. Derfor handler det grundlæggende om, at du selv finder ud af, hvem du er, og hvad du vil - frem for at basere dit liv på at opnå omverdenens anerkendelse.

At sætte sig mål

Succes forbindes ofte med opnåelse af et givent mål, men langt de fleste begår den fejl, at de sætter sig overfladiske mål i form af penge, status, titel og drømmejobbet. Denne tankegang vil ofte skabe flere frustrationer end glæder, fordi vi forventer, at opfyldelsen af målet så automatisk vil betyde, at vi bliver lykkelige.

Men når vi først har opnået det, som burde være drømmejobbet - og har opnået den eftertragtede status og høje løn - opdager vi, at alle disse eksterne ting dybest set ikke har ændret vores følelsesmæssige oplevelse eller givet os det, som vi inderst inde drømte om.

Når målet først er realiseret, så haster vi derfor hurtigt videre til næste mål i håbet om, at dette vil indfri forventningerne. Resultatet er, at hele livet bliver én lang jagt på succes.