Sitemap


Hvis du er opsagt

I dag er det efterhånden hverdagskost, at virksomheder har såkaldte opsigelsesrunder, hvor et større antal medarbejdere mister deres job.

Og stort set hver dag kan man læse i medierne, at én eller anden virksomhed må opsige et større antal medarbejdere.

Faktum er jo, at der er mange mennesker, der mister deres arbejde. I dag er det ikke kun forbeholdt folk, der er dårlige til deres arbejde. Med den fart mange virksomheder omstrukturerer og omorganiserer, kan alle opleve at blive fyret.

Reaktioner på en opsigelse

Reaktioner på en opsigelse er individuel. For nogle vil en opsigelse være en stor krise, mens andre tager det lettere. Nogle vil være forberedte på situationen, mens det for andre vil komme som et chok og de føler verden går under.

Men de fleste reagerer vil naturligt stille sig selv følgende spørgsmål:

Hvorfor blev det netop mig, der blev fyret?
Det kan ikke være rigtigt!
Det sker ikke for mig!
Hvad vil familien sige?
Hvordan vil naboer og venner reagere?
Hvad med økonomien? osv. osv. ….

Den første tid efter opsigelsen kan blive en følelsesmæssig rutschetur for den opsagte medarbejder, hvor vedkommende vil skifte mellem håb og fortvivlelse og følelsesmæssigt være i krise.

Reaktionerne er forskellige fra person til person. For nogle vil det være en stor krise, og for andre vil det være lettere at komme igennem perioden, men det er langt fra alle opsagte, der vil opleve en egentlig krise.

Hvis du oplever at have det meget dårligt rent psykisk efter en opsigelse, bør du seriøst overveje at få professionel psykologhjælp.

En typisk krise kan opdeles i fire faser, selv om faserne kan være vanskelige at adskille fra hinanden.