Sitemap


Introduktion

Det ureflekterede liv er ikke værd at leve.
Sokrates (470-399 f.Kr.) græsk filosof.

Refleksion betyder overvejelse, betragtning, eftertanke. Eftertanke og refleksion er nødvendige forudsætninger for, at et menneske udvikler sig. Refleksion handler blandt andet om at skærpe opmærksomheden og vende blikket indad.

Når du står foran et spejl kastes lyset tilbage, og du ser dig selv i spejlet. Når du tænker over, hvad du gjorde, følte eller mente i en bestemt situation, reflekterer du over situationen. Refleksion er, når man for et kort øjeblik mentalt lukker verden ude og går ind i sit eget indre rum, hvor man betragter sig selv og omgivelserne med distance og prøver at se det hele med nye øjne.

” I dit indre har du et stille tilflugtssted, hvor du til enhver tid kan gå ind og være hjemme hos dig selv” (Hermann Hesse). Man reflekterer, når man tænker over, hvad man har gjort, hvad man gør, og hvad man kunne tænke sig at gøre.

Det at reflektere over de erfaringer der indhøstes er en enorm uudnyttet ressource.

Det er igennem refleksion, vi kan forvandle vores erfaringer til læring.

Disse kapitler henvender sig til dig, som er i overvejelserne omkring et jobskifte. Men du er i tvivl om, hvad du egentlig ønsker at beskæftige dig med, og hvad din fremtid skal bringe. Derfor er du ikke aktivt jobsøgende. Du har nogle tanker og overvejelser, som du først skal have på plads i forholdet til dig selv. Eller sagt med andre ord, du har behov for at reflektere over dig selv og dit liv.

Kapitlerne om ønskejobbet, drømme og succes har til formål at inspirere dig samt give stof til eftertanke og refleksion.

Hvis du ønsker det fulde udbytte, er det ikke nok bare at læse de enkelte kapitler. De kan sætte gang i din tankeproces, men det kræver, at du bruger noget tid på at reflektere over indholdet i relation til dig selv og dit liv.

De enkelte kapitler omhandler, hvordan du finder ud af, hvad dit ønske job er, hvad er succes for dig, og hvad er din drøm rent jobmæssigt/karrieremæssigt. Selve udgangspunktet er dig som menneske og person, og hvad du ønsker af dit liv som helhed. I de enkelte kapitler er der til sidst spørgsmål og øvelser, som du kan bruge til at reflektere over.

Vi kan også anbefale dig eventuelt at bruge en coach, mentor eller sparringspartner til at få afklaret, hvad der er dit drømmejob, hvad er succes for dig, og hvad drømmer du om i dit liv - dermed får du det optimale udbytte. Men som tidligere nævnt kan du også selv gå igennem processen ved at bruge tid på at på tænke og reflektere over de enkelte emner og eventuelt besvare de enkelte spørgsmål i forholdet til dig selv.

Drømme, ønsker og succes handler ikke bare om at finde det næste job, det handler mere om at finde sin overordnede ledestjerne for sin videre karriere.

Vil du læse videre om 'Find dit ønskejob'