Sitemap


Jobmarkedet

Når du er jobsøgende er det vigtigt, at du har kendskab til, hvordan jobmarkedet ser ud, og hvordan et nyt job opstår, og hvordan ledige stillinger besættes.

Når vi taler om jobmarkedet, er det vigtigt at være klar over, at det samlede jobmarked kan opdeles i henholdsvis det synlige jobmarked og det usynlige jobmarked.

Lad os starte med at definere de 2 begreber:

Det synlige jobmarked

Det synlige jobmarked er de ledige stillinger, som annonceres offentligt og således er offentligt tilgængelige for alle potentielle ansøgere. Når vi taler om annoncerede stillinger, er internettet et genialt medie. Du kan læse mere om, hvordan du finder annoncerede stillinger på nettet i kap. 4.

Det usynlige jobmarked

Det usynlige jobmarked er de ledige job, som ikke annonceres, og som besættes uden at være offentligt tilgængelige for potentielle ansøgere. Du kan læse mere om, hvordan du finder ledige job på det usynlige jobmarked i kap. 5 ”Det usynlige jobmarked” samt i kap. 6. ”Networking og jobsøgning”.

Kun 25 procent annonceres

Det er interessant at bemærke, at en stor del af alle ledige job besættes på det usynlige jobmarked. Undersøgelser viser, at det kun er omkring 25 procent af de ledige job, der annonceres i medierne. Det er således kun ”toppen af isbjerget” af alle ledige job, der annonceres.

Man kunne godt tro, at mediernes mange jobannoncer giver et sandfærdigt billede af det samlede jobmarked, men det er absolut ikke tilfældet. Man kan lidt uvenligt sige, at det annoncerede eller synlige jobmarked rummer alle de jobs, som firmaer og institutioner ikke har formået at få besat på anden måde.

Forklaringen er, at det på alle måder er ressourcekrævende både økonomisk og tidsmæssigt at besætte et ledigt job via annoncering. Derfor søger virksomhederne i stort omfang - omkring 75 procent – at finde en egnet kandidat inden for egne rækker, inden der gribes til den sidste udvej: At annoncere.


Sådan opstår et nyt job

1 - Behovet for en ny medarbejder kan skyldes: Forfremmelse, fusionering, stagnation, fejlrekruttering, ændret stillingsindhold, firmalukning, fratrædelse, pensionering, dødsfald, afskedigelse, ny teknologi, generationsskifte, nye ejere

2 - Job-rotation i forbindelse med f.eks. forfremmelser

3 - Erkendelse af behovet for nye medarbejdere

4 - Beslutning om ansættelse af nye medarbejdere

5 - Den kommende medarbejdersammensætning. Stillingsbeskrivelse/ansøgerprofiler

6 - Stillingsannoncer, opslag og rekruttering