Sitemap


Job samtalen

Når der er kommet positivt svar på din ansøgning, og du er sluppet igennem nåleøjet, er næste trin, at du bliver inviteret til jobsamtale.

I dette kapitel kan du læse om, hvordan du forbereder dig bedst muligt på en jobsamtale.

Uanset om jobmarkedet er oppe eller nede, bør du have in mente, at der i en rekrutteringsproces kun er ét job, der skal besættes, og at der er flere potentielle, kvalificerede kandidater i spil til jobbet.

Derfor er det ikke nok, at samtalen forløber godt, hvis du kun bliver nr. 2. Der er kun én vinder, og et job, der skal besættes.

Jobsamtalens forløb

Lad os starte med at se på, hvad en jobsamtale i overordnede træk indeholder.

En god jobsamtale har til formål at afdække, om kandidat og virksomhed på alle måder er det rette match for hinanden. En samtale varer typisk ca. 60 minutter.

Forløbet i en jobsamtale er typisk:

  • 5 min. small talk – Go’dag, en kop kaffe etc.


  • 10 min. præsentation af virksomheden


  • 10 min. præsentation af dig. Se efterfølgende præsentationsoversigt


  • 35 min. dialog mellem kandidat og virksomhed


Som det fremgår af ovenstående, er der altså afsat en begrænset tid, og når vi ser lidt nærmere på, hvordan tiden typisk disponeres, må vi konstatere, at tiden er begrænset, og at det derfor er vigtigt som kandidat at bruge den rigtigt.

Så med andre ord, som kandidat har du altså en kort og begrænset tid til at sælge dig selv og dine kvalifikationer i forholdet til jobbet.