Sitemap


Jobsøgning på nettet

Det synlige jobmarked er selvfølgelig den del af jobmarkedet, som er lettest at gå til, hvis man er jobsøgende. Den letteste måde at få overblik over de ledige job og stillinger,, som er annonceret på nettet er ved at gå ind på de forskellige jobportaler, og tilmelde dig deres søgeagent.

Men der er faktisk mange jobsøgende, som i kraft af deres uvidenhed om jobmarkedet udelukkende fokuserer på den synlige del af jobmarkedet. Og udelukkende koncentrerer deres indsats på de stillinger som bliver annonceret. Ligesom alle de andre jobsøgende, med det resultat at konkurrencen er hård.

Det eksisterende jobmarked afdækkes i dag bedst via nettet, som er det bedste medie for jobsøgning. Spar avisabonnementet, da samtlige dagblade har en jobdatabase på internettet.

Der findes jobdatabaser og jobportaler, som udelukkende opererer på nettet, og de vinder større og større indpas. På de forskellige jobportaler kan du finde samtlige af de ledige job, som er annoncerede.

For det synlige jobmarked gælder derfor følgende forudsætninger:

Nettet rummer i tusindvis af ledige job og derfor også nogle, der har relevans for dig. En stor del af de ledige job annonceres i dag udelukkende på jobportaler.

Mange førende virksomheder rekrutterer i dag størstedelen af deres kandidater via nettet - herunder via annoncering på egen site, på jobportaler samt ved søgning efter potentielle kandidater i CV-databaserne på nettet.

Mange jobsøgende har ad denne vej fået deres ønskestilling.