Sitemap


Kontakt teknik


”Det handler ikke om,
hvad du siger, men om hvordan…”Kontaktteknik er en vigtig del af at søge job igennem dit netværk. For at opnå et positivt resultat af din jobsøgning er det derfor vigtigt, at du har et indgående kendskab til kontakt teknik.

For at afdække det usynlige jobmarked bør du i din jobsøgning intensivere din kontakt med andre mennesker – både dem du allerede kender - og i særdeleshed dem du endnu ikke har mødt.

Du skal som jobsøgende præsentere din person, din situation og dine kvalifikationer. Den anvendte kontakt metode og form skal give resultater i form af nye brugbare informationer, nye kontaktpersoner og til sidst det nye job.

Det er det personlige møde, der er nøglen til de nye kontakter. Vejen til det personlige møde kan opnås vha.

  • Telefonsamtalen
  • Mail


Disse kontaktmetoder – der ikke udelukker hinanden, men i visse tilfælde tværtimod supplerer hinanden – byder på fordele og ulemper du bør overvejes, inden kontaktarbejdet påbegyndes.

For rigtigt mange mennesker - inklusiv sælgere - kan det være en overvindelse at ringe til nogen, man ikke kender. Men dybest set er det et spørgsmål om teknik, det er altså noget, alle kan lære.

Skal du pr. tlf. kontakte en person, som du ikke kender, er det en god idé, at du forbereder samtalen. Du kan evt. gøre det, at du skriver et lille manuskript med stikord og træner det et par gange, inden du ringer.