Sitemap


Mange forskellige test...

I jagten på at finde den helt rigtige ansøger til et ledigt job er der mange virksomheder, der anvender forskellige former for teste.

En test betragtes derfor af den person, der ansætter nye medarbejdere, som et udskillelses-værktøj, men hvis du forstår testens formål, kan den være en velkommen håndsrækning, der åbner mulighed for, at du kan give et mere fyldestgørende og sammenligneligt billede af dig.

Hvad testes

Normalt testes der inden for tre områder:

  • Viden
  • Færdigheder
  • Holdninger


Du skal være opmærksom på, at resultatet betragtes som et supplement til de øvrige udvælgelsesværktøjer (interviews, bedømmelse af uddannelse, erfaring m.m.).

De fleste test er opbygget således, at de første spørgsmål er temmelig lette at klare, men at opgaverne bliver vanskeligere efterhånden, som testen skrider frem.

Andre test er opbygget med det formål at sætte dig under pres. Det kan gøres ved enten at gøre testen så omfattende, at du umuligt kan nå at svare på samtlige spørgsmål, eller også kan der være indlagt spørgsmål, der er umulige at besvare.

Løber du ind i noget sådant, gælder det derfor bare om hurtigst muligt at komme videre til næste spørgsmål.

Svar ærligt

Mange mennesker forbinder begrebet test med at skulle måles og eksamineres, men i mange af testene er det ikke muligt at svare hverken rigtigt eller forkert på spørgsmålene. Derfor er det vigtigt blot at svare ærligt.

Dette gælder specielt de forskellige former for personlighedsanalyser, hvor besvarelsen af spørgsmålene vil indikere bestemte personlighedstræk. Det er ikke muligt at være en forkert personlighedstype.

Men din type kan være mere eller mindre i overensstemmelse med et bestemt job, og hvis du som type ikke matcher jobbeskrivelsen, vil det være en fordel at få afdækket dette, da du ellers med stor sandsynlighed vil have svært ved at bestride jobbet eller ikke vil trives med det.

I de følgende afsnit beskrives det, hvordan forskellige testtyper er opbygget, og hvad de måler.

Ofte vil ansøgeren blive udsat for en kombination af de beskrevne test og analyser, da det giver virksomheden mulighed for at få et bredt billede af personens kompetencer i forhold til det pågældende job.