Sitemap


Når følelserne har et budskab

Vi har alle oplevet, at vore følelser siger ét og fornuften noget andet - som f.eks. når man har et job, hvor man ikke trives.

Der vil man konstant have en følelse af at være utilfreds, frustreret og ked af det, mens fornuften samtidig hvisker ”familien skal forsørges og regningerne betales, så jeg må nok hellere affinde mig med situationen”. Og det er så det, der sker for mange.

De affinder sig med situationen ved at undertrykke følelserne og lade fornuften sejre med det resultat, at de lever i en tilstand af konstante indre konflikt.

Som et plaster på såret forsøger de at fortælle sig selv, at sådan er livet, at det er surt at tjene til dagen og vejen. Men sådan behøver det altså ikke at være!

Samspillet mellem de to hjerner.

Men hvad er det, der sker, når vi oplever disse indre konflikter? Generelt arbejder den gamle og den nye hjerne relativ uafhængigt, og bidrager hver for sig med oplevelser af livet og retningslinjer til vor adfærd.

De to hjernedele modtager og opfatter informationer fra den ydre verden næsten samtidigt og kan så enten samarbejde eller kæmpe om kontrollen over tanker, følelser og adfærd.

Det er resultatet af dette valg – samarbejde eller konflikt – der bestemmer vore følelser, vores forhold til verden og dermed til andre mennesker.

Konflikt

Når der er konflikt mellem de to hjerner, betyder det, at vore følelser siger ét og fornuften noget andet, og da den gamle hjerne reagerer hurtigere, vil det ofte være følelserne, som umiddelbart vinder på bekostning af fornuften.

Det betyder, at man først oplever en følelsesmæssig respons, hvorefter fornuften kommer på banen.

Harmoni

Når de emotionelle og forstandsmæssige hjernedele supplerer hinanden, opstår den indre harmoni, og derfor gælder det om at skabe balance mellem følelser og fornuft.

Men hvordan ændres en indre konflikt til indre harmoni?