Sitemap


Opgøret med dit indre krybdyr

Vi kender alle følelsen af angst og utryghed, som pludselig rammer os i forskellige situationer uden, at vi rigtigt ved hvorfor. Det sker typisk, når vi oplever forandringer i vores liv.

Disse følelser kan i sig selv virke lammende og passiviserende og i mange tilfælde afholde os fra at gøre det, som vi egentlig gerne ville.

I vores ældste og mest primitive del af hjernen (reptildelen) lever et lille krybdyr helt ubemærket i vores underbevidsthed, og netop fordi vi ikke er opmærksomme på dets eksistens, kan det skabe problemer og hindre vores livsudfoldelse.

Men hvem gider være underlagt et primitivt lille krybdyr, der ikke har udviklet sig det mindste siden stenalderen!! Tiden er nu inde til at tage det endelige opgør med krybdyret.