Sitemap


Skift brillerne ud

Skift brillerne ud Når vi taler om oprydning i det ubevidste sind, bør vi også kigge nærmere på vores forventninger og virkelighedsopfattelse. Udover dine overbevisninger består dit filter også af dine forventninger og din livsopfattelse. Man kan sige, at produktet af dine samlede overbevisninger skaber dine forventninger til livet samt din generelle livsopfattelse.

Forventninger er fremadrettede mod det, du forventer, der vil ske i fremtiden, mens din virkelighedsopfattelse bedst kan beskrives som de briller, du ser verden igennem. Både dine forventninger og din virkelighedsopfattelse er baseret på fortidens erfaringer, og for det ubevidste sind er fortiden lig fremtiden.

Endvidere fokuserer vores ubevidste sind – som bekendt – udelukkende på det, som passer ind i vores verdensbillede med det resultat, at der er stor sandsynlighed for, at det bliver en selvopfyldende profeti.

Med denne defekt in mente bør man således kigge sine forventninger/virkelighedsopfattelse alvorligt efter i sømmene. For som vi alle med vores forstandsmæssige del af hjernen ved, så er fortiden IKKE lig med fremtiden. Som mennesker skaber vi selv vores egen fremtid.